De Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR) vormt een platform voor onafhankelijke wetenschappelijke discussie over het nationale en internationale levensmiddelenrecht. De vereniging richt zich op het levensmiddelenrecht in de breedste zin, waaronder ook consumentenrechten,  dierenwelzijn en diervoeders. De verenigingsactiviteiten hebben zowel betrekking op publiek- als privaatrecht, op nationaal als Europees recht alsmede op de vergelijking met andere rechtsgebieden.


De vereniging is een medium om kennis te genereren en te verspreiden inzake dit brede rechtsterrein. Daartoe worden bijeenkomsten en studiedagen georganiseerd en verschijnen publicaties. De vereniging zal ertoe bijdragen dat het levensmiddelenrecht in Nederland zich ontwikkelt tot een zelfstandige academische discipline.