LogoNVLR

NVLR

Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht

De Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht (NVLR) vormt een platform voor onafhankelijke wetenschappelijke discussie over het nationale en internationale levensmiddelenrecht. De vereniging richt zich op het levensmiddelenrecht in de breedste zin, waaronder ook consumentenrechten,  dierenwelzijn en diervoeders. De verenigingsactiviteiten hebben zowel betrekking op publiek- als privaatrecht, op nationaal als Europees recht alsmede op de vergelijking met andere rechtsgebieden.

De vereniging is een medium om kennis te genereren en te verspreiden inzake dit brede rechtsterrein. Daartoe worden bijeenkomsten en studiedagen georganiseerd en verschijnen publicaties. De vereniging zal ertoe bijdragen dat het levensmiddelenrecht in Nederland zich ontwikkelt tot een zelfstandige academische discipline.

 
 

Lorem ipsum Methud Reino

Over ons

[-]

[-]

Publicaties

Voor het verspreiden van kennis op het gebied van het levensmiddelenrecht organiseert de vereniging bijeenkomsten en studiedagen. Vaak worden tijdens deze bijeenkomsten presentaties gegeven. Deze presentaties worden na afloop geplaatst onder de tab “Publicaties”. Zij zijn voor een brede verspreiding door iedereen te downloaden.

Lorem ipsum Methud Reino

Reden van bestaan

[-]

[-]

Structuur

[-]

[-]

Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht

Waarom NVLR?

Onze service & onze beloftes

[-]

[-]

Onze doelstellingen

  • [-]
  • [-]
  • [-]
  • [-]
  • [-]

Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht