Bestuur

Bestuur

prof. mr. dr. Bernd van der Meulen

Voorzitter
bernd.vandermeulen@wur.nl

mr. drs. Kenneth Defares

Secretaris
kenneth.defares@defares.com

mr. Misha lutje Beerenbroek

Penningmeester
misha.lutje.beerenbroek@hvglaw.nl

mr. drs. Marijke Everts

Bestuurslid
everts@vandriegroup.com

mr. Ing. Heereluurt Heeres

Bestuurslid
folaconb@hotmail.com

mr. S.P. Saskia Koopman

Bestuurslid
s.p.koopman@nvwa.nl

mr. Rosa Peran

Bestuurslid
rm.peransala@minvws.nl

Nederlandse Vereniging voor Levensmiddelenrecht